06 108 65 095 info@willemvaneekelen.nl

 

 

DNA

In ons DNA ligt alle informatie over wie we zijn, en waar we door worden aangestuurd, opgeslagen. Decennia lang is men ervan uitgegaan dat er 2 strengen DNA aanwezig zijn in elke cel van ons lichaam. Echter naast deze 2 strengen beschikken we over veel meer DNA dat niet optimaal actief is. Het slaapt als het ware.

In de Nieuwe Tijd waarin we nu leven worden we door trillingen vanuit de kosmos aangemoedigd om verstoringen in ons al bekende DNA te transformeren en om dit slapende DNA te activeren. Om te ontwaken. Waardoor we volledig worden wie we in potentie zijn. De energievelden uit andere dimensies zijn meer dan bereid ons te helpen bij dit ontwaken.

Multidimensionaliteit

Zoals de quantumfysici hebben aangetoond bestaat alles uit trilling. Met onze 5 aardse zintuigen kunnen we alleen de trillingen waarnemen van de derde dimensie waarin we leven. We kunnen als het ware alleen waarnemen binnen een bepaalde bandbreedte (zoals we ook radiogolven kunnen ontvangen binnen een bepaalde bandbreedte). Echter buiten de 3e dimensie zijn er nog 12 andere dimensies (en misschien wel meer).

Deze dimensies zijn andere realiteiten die tegelijkertijd met onze aardse realiteit plaatsvinden. We kunnen ze niet waarnemen met onze 5 aardse zintuigen. Maar wel met ons 6e zintuig, onze intuïtie en innerlijk weten. In deze dimensies zijn veel energievelden aanwezig die ons willen ondersteunen in onze aardse processen. 

Stargate Experience

Tijdens een Stargate Experience bijeenkomst zullen we in een meditatie de bandbreedte van onze 3e dimensie verruimen door er de andere 12 dimensies bij te betrekken. We rekken de bandbreedte als het ware op en creëren zo een 13-dimensionaal energieveld in de workshopruimte.
 We maken hierbij gebruik van een Stargate. Deze is opgebouwd uit heilige geometrische vormen van de 3e dimensie en ook van andere dimensies.

Door deze heilige geometrische vormen heeft de Stargate een eigen bewustzijn en een eigen bijzondere trilling die het ons makkelijker maakt contact te maken met de andere dimensies. De Stargate zal ons vervolgens helpen contact te maken met de energievelden die zich aandienen of die we kunnen uitnodigen naar ons toe te komen. Voorbeelden van deze velden zijn: de engelen, de natuurwezens, de opgestegen meesters, en de sterrenvolken zoals de Hathors, Pleiadiërs en Arcturianen. In dit contact kunnen we veel informatie ontvangen die nodig is voor ons proces. Dit kan zijn in de vorm van beelden, woorden, kleuren, e.d.

Belangrijker nog dan deze informatie zo te ontvangen en waar te nemen is dat ons energieveld door het contact met deze multidimensionale velden in een hogere trilling wordt gebracht, waardoor ook ons DNA in een hogere trilling komt en verstoringen in het DNA worden getransformeerd en het slapende DNA wordt wakker getrild. Door de hoge trilling van de diverse velden waarmee we contact maken vindt heling plaats daar waar het nodig is in je systeem.

Ben je geïnteresseerd in:

  • een boost in je ontwakingsproces naar wie je werkelijk bent?
  • contact maken met andere realiteiten, andere dimensies?
  • het ontvangen van informatie van andere wezens uit deze dimensies, zoals engelen, de Pleiadiërs en opgestegen meesters?
  • blijvende verruiming van het bewustzijn door activatie van je slapende DNA?
  • heling op het diepste niveau?

Meld je dan aan voor een Stargate Experience workshop.

Stargate Experience workshops

 
 
Er zijn momenteel geen workshops gepland.
 

DNA ontwaakt en de Stargate Experience is een activiteit van Willem van Eekelen in Amsterdam.